Launch event Global Health Watch 5

Europe - Evénement extérieur

Uitnodiging lancering Global Health Watch 5 - Invitation lancement Etat de santé Globale 
 
View this email in your browser 

Beste,


Graag willen we uw medewerkers uitnodigen  voor het seminarie 'The State of Global Health in 2018', ter gelegenheid van de lancering van het internationale verslag "Global Health Watch " a state of global health in 2017". Tijdens dit seminarie belichten we de grootste trends en uitdagingen in het internationale gezondheidsbeleid, en de impact daarvan op de Belgische context.

Het programma kan u in bijlage vinden.

Dit seminarie wordt georganiseerd door twee Belgische platforma die het recht op gezondheid bepleiten - Be-cause health platform for international health en het Actieplatform gezondheid en solidariteit - en een hele reeks Belgische gezondheids- en ontwikkelingsactoren.


Internationale sprekers en co-auteurs zullen dit internationale verslag voorstellen. We voorzien een discussie met een brede waaier aan Belgische actoren die actief zijn in het buitenland en in Belgie« om het recht op gezondheid te promoten en te verdedigen. Samen met internationale experts en Belgische organisaties zullen we dieper ingaan op de internationale processen en instituties die een impact hebben op gezondheid, op de gezondheid van migranten (in transitlanden in het Zuiden alsook hier in Belgie«) en bekijken we o.a. de linken tussen vrijhandelsverdragen, arbeidsomstandigheden en gezondheid.


Dit event gaat door op donderdag 29 maart '18 in de Espace Jacqmotte, 1000 Brussel.
Deelname is gratis, maar inschriving is gewenst via deze link.


Daarnaast organiseren we nog twee evenementen die van belang zouden kunnen zijn voor jullie organisaties :
- 20/03: een lunchdebat met een Filipijnse, Cubaanse en Europese gast over de farmaceutische sector

Zou u deze informatie kunnen delen in jullie netwerk?


Vriendelijke groet,

Ellen Verryt

Namens het Actieplatform gezondheid en solidariteit.


Madame, Monsieur,

Le Plateforme d'action et Solidarité en collaboration avec les plate-forms Belges Be-Cause Health , organise une séminaire qui est susceptible d'intéresser collaborateurs et collaboratrices. Le thème de ce séminaire est "L'Etat de la Santé Globale -Séminaire de présentation du "Global Health Watch 5", le Rapport alternatif sur la santé mondiale.

Au cours de ce séminaire d'une journée, nous examinerons les défis principaux auxquels doivent faire face aujourd'hui les gouvernements et les acteurs de la santé, dans un contexte de changements rapides au sein des mécanismes de politique globale et nationale et de celui des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Vous pouvez trouver le programme de cette journée en annexe.
Quand: Jeudi, le 29 mars 2018. De 09.00 à 16.30
Lieu: Espace Jacquemotte, rue Haute 139, Bruxelles
Participation est gratuite mais nous demandons de s'inscrire via ce lien.

Nous organisons deux autres activités qui pourraient aussi intéresser vos étudiants et vos collègues:
- 20/03: un Lunch&Learn sur le secteur pharmaceutique, avec des intervenants Cubains, Phillipines et Européens

 

Pourriez-vous relayer l'information ci-dessous et ci-joint  dans votre réseau ?

Bien à vous,

Ellen Verryt

Pour le Plate- forme d'action santé et solidarité.


 


 

 

Actieplatform Gezondheid en Solidariteit vzw - Plate-forme Santé et Solidarité asbl
Haachtsesteenweg 53 Chaussée de Haecht
Brussel 1210 Bruxelles

+32 (0) 2 209 23 64 /  +32 (0) 476 44 10 66
info@gezondheid-solidariteit.be - info@sante-solidarite.be

www.gezondheid-solidariteit.be - www.sante-solidarite.be