Samen voor gezondheid - Ensemble pour la santé

Europe - Evénement extérieur

Samen voor gezondheid : Ontmoetingen 2017
Ensemble pour la santé : Rencontres 2017
View this email in your browser 

De gezondheid en het welzijn van de bevolking verbeteren? Gezondheidsongelijkheid verkleinen? Spreekt u dat aan?

Het Actieplateform Gezonheid Solidariteit nodigt u uit om samen met meer dan 30 Vlaamse, Brusselse en Waalse partnerorganisaties  deel te nemen aan de eerste editie van de ONTMOETINGEN 2017 - SAMEN VOOR GEZONDHEID die op 1 en 2 december plaats hebben.

U kan er  talrijke lokale en participatieve initiatieven  ontdekken die de gezondheid beïnvloeden waaronder initiatieven  rond huisvesting, voeding, mobiliteit, milieu, ...

Een mobilisatie van alle burgers en actoren  van verschillende sectoren om ervaring te delen, goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en samen te werken rond de oplossingen van morgen.

Meer informatie en inschrijving op de website Samen voor gezondheid / Ensemble pour la santé

Ik schrijf me in!
Améliorer ensemble la santé et le bien-être des populations? Réduire les inégalités sociales de santé? Cela vous parle?

La Plate-forme d'action santé solidarité vous invite, avec plus de 30  organisations partenaires flamandes, bruxelloises et wallonnes, à participer aux premières RENCONTRES 2017 - ENSEMBLE POUR LA SANTÉ les 1er et 2 décembre  prochain.

Venez y découvrir de nombreuses initiatives locales et participatives qui influencent la santé. Des actions autour du logement, de l'alimentation, de la mobilité, de l'environnement...

Une mobilisation de tou-te-s les citoyen-ne-s et acteurs/actrices de différents secteurs pour partager les expériences, échanger les bonnes pratiques et co-créer ensemble les solutions de demain.

Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez le site Ensemble pour la santé/Samen voor gezondheid
Je m'inscris!
Actieplatform Gezondheid en Solidariteit vzw - Plate-forme Santé et Solidarité asbl
Haachtsesteenweg 53 Chaussée de Haecht
Brussel 1210 Bruxelles

+32 (0) 2 209 23 64 /  +32 (0) 476 44 10 66
info@gezondheid-solidariteit.be - info@sante-solidarite.be

www.gezondheid-solidariteit.be - www.sante-solidarite.be